Informasjon

Informasjon

Her legger vi ut informasjon i regi av klubben.

 

Se menyen til venstre for oversikt over artikler og annet.

 

 

Årsmøte 10.05.2015

 

Årets årsmøte er overstått og et nytt styre er valgt inn. Styrets sammensetning er nå:

 

Leder: Sabrina Moe

Nestleder: Rolf Johansen

Kasserer/sekretær: Marthe Vangen Heiskel

Styremedlem/Webansvarlig: Emil Bergheim

Styremedlem/Vara: Thor Heiskel

Oppdrettsansvarlig: Kim Iselinn Salomonsen

 

 

 

Neste klubbmøte

 

Under planlegging!

 

  • Dato: --------

 

  • Kl: -------

 

  • Sted: -------

 

  • Dette møte er åpent for alle.

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø Akvarieklubb