Vi kom i gang

Neste klubbmøte

 

Under planlegging!

 

  • Dato: --------

 

  • Kl: -------

 

  • Sted: -------

 

  • Dette møte er åpent for alle.

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom i gang...

 

I forkant

En del som visste av hverandre snakket om å starte klubb. De tok i bruk forumet på Nettakvariet og der dukket det opp noen flere som ville være med på dette. Etter en tids "research" ble det tatt initiativ til et møte på driv.

 

xx.02.2004 Første møte blandt initiativtakerne. 10-12 stykker kom. Alle enige om at dette er en meget god idè, og det ble mange diskusjoner om fisk og hvor store og mange akvarier den enkelte hadde. Enighet om om nytt møte.

 

xx.03.2004 Andre møte. Noen flere kom. Heftig diskusjon om oppstart av klubb. Foredrag om saltvannsakvarium av (var det Vegard?) Komitè som skal lage forslag til regler for klubben settes.

 

Intermezzo

Flere møter av komiteen som lager forslag til vedtekter og finner ut hva som må til for å starte klubb.

 

27.04.2004 Tredje møte. Vedtektene gåes gjennom og godkjennes ved håndsopprekning. Vi er virkelig i gang nå. Styre m.m. velges. Foredrag om Diskus av Geir Kristiansen.

 

25.05.2004 Undertegnede var ikke med her. Kanskje noen kan hjelpe til... ?

 

31.08.2004

Ja, dette skulle være møtet for første innmelding av medlemmer, men av tekniske årsaker (vanskeligheter med registrering i Brønnøysund og oppretting av bankkonto) ble dette utsatt.

Et flott foredrag av Geir om Killi-fisker ble derimot gjennomført. En liten slagplan for de neste møtene ble også lagt. Nybegynnerkurs er på gang!

 

Fortsettelsen...

Siden har det gått slag-i-slag, og vi har arrangert flere store og små auksjoner. Medlemsmassen har vært noenlunde stabil, selv om oppmøtet på klubbmøtene har variert litt. Vi håper at klubben klarer å overleve og holde et brukbart aktivitetsnivå med foredrag, auksjoner, butikkbesøk og regelmessige møter.

Tromsø Akvarieklubb